Συνεντεύξεις των μέλών ΔΕΠ/ΕΠ που έχουν διαθέσει μαθήματά τους στα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

 

Συνεντεύξεις των μέλών ΔΕΠ/ΕΠ που έχουν διαθέσει μαθήματά τους στα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα και τα οποία μας μιλούν για την εμπειρία τής συμμετοχής τους στο έργο, τα οφέλη των ανοικτών μαθημάτων για φοιτητές, ιδρύματα και διδάσκοντες, αλλά και για θέματα όπως η προσέλευση των φοιτητών στο αμφιθέατρο ή το ζήτημα της διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Κανάλι Ανοικτά Μαθήματα - Open Courses

 

Εξοπλισμός

ΕΣΠΑ